Odporúčania a Technické informácie

.full-width-66980d2bb9124 { min-height:100px; padding:200px 0 10px; margin-bottom:0px; background-color:#3e3d3c; } #background-layer--66980d2bb9124 { background-image:url(https://plynovevzpery.sk/wp-content/uploads/2015/02/banner-odporucania.png); background-position:center top; background-repeat:no-repeat; ; } .full-width-66980d2bb9124 .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-66980d2bb9124 .mk-blog-view-all { background-color: #3e3d3c !important; }

Rozmerové a tlakové vlastnosti

Všetky rozmery sú udávané v milimetroch /mm/, hodnoty tlaku a sily sú udávané v Newtonoch /N/.
Údaje o teplote sú udávané v Celziových stupňoch /°C/

Montážne podmienky

Plynové vzpery sa montujú obyčajne piestom nadol pri dodržaní minimálneho sklonu 15°.Vodorovnú montáž a montáž piestom nahor je potrebné vopred konzultovať.

 • plynové vzpery nesmú byť vystavené bočnému tlaku.
 • pri plynových vzperách s navarenými okami je potrebné na oske nechať vôľu 0,3 až 0,5 mm čo sa týka jej priemeru a vôľu 0,5 – 1 mm po oboch stranách oka.
 • je potrebné vyhnúť sa objednávaniu plynových vzpier naplnených maximálnym dovoleným tabuľkovým tlakom.
 • pri lakovaní je potrebné dokonale chrániť piest plynovej vzpery.
 • v žiadnom prípade nepoužívajte pri čistení piestu rozpúšťadlá.

Upozornenia pre montáž plynových vzpier

Ochraňujte piest pred pôsobením rozličných rázov a pred rozstrekom pri oblúkovom zváraní, pred iskrami vznikajúcimi pri brúsení, pred rozstrekom farby pri povrchovej úprave. Nikdy neupínajte piest do zveráka, ani do klieští bez použitia bezpečnostných čeľustí z olova, hliníka, alebo medi.

Podmienky použitia

Počet zdvihov za minútu: max. 5. Pri väčšom počte zdvihov sa na nás obráťte telefonicky alebo mailom.

 • doba zachovania pôvodných vlastností: priemerne 30.000 cyklov. Strata technických parametrov po tejto hranici zaťaženia: max 15%.
 • prevádzková teplota: -30° až +80 °C.
 • pomerná teplota: 20°C, odchýlka výsuvnej sily v závislosti od teploty: 1% na 3°C

Príklad pre výsuvnú silu F1 v hodnote 500 N:
pri 35°C – +5% = 525 N
pri 16°C – -12% = 440 N

Skladovacie podmienky pred použitím plynovej vzpery

 • pri dobe skladovania maximálne 3 mesiace môžu byť plynové vzpery skladované vo vodorovnej polohe a to v uzatvorenej miestnosti pri izbovej teplote.
 • Pri dlhšej skladovacej dobe a v krajinách s teplým podnebím musia byť plynové vzpery skladované vo zvislej polohe, piestom smerom nadol.

Záruka

jednoročná záruka od dátumu naplnenia plynovej vzpery

Príklad:
01/2007 = 1. kalendárny týždeň 2008,
– aby mohla byť uznaná záruka napr. po farebnej povrchovej úprave, musí byť štítok s dátumom plnenia čitateľný.

Zneškodnenie plynových vzpier

Plynové vzpery sa tlakujú tlakom od 20 do 180 bar. Pred ich zneškodnením musia ale zostať bez tlaku.

Pre vašu vlastnú bezpečnosť vás chceme požiadať, aby ste postupovali nasledovne:

 • zľahka upevnite plynovú vzperu do zveráka,
 • odpíľte piestnicu vo vzdialenosti 30 – 35 mm od jej okraja.

Pritom musíte dodržať nasledovné odporučenia:

 • pri práci použite ochranné okuliare
 • použite ručnú pílu
 • cez pílový list prehoďte pracovnú utierku
 • s pílením prestaňte, keď sa ozve zvuk charakteristický pre vyrovnanie tlakov
 • vypustenie plynu z plynovej vzpery je ukončené vtedy, keď môžete rukou voľne pohybovať piestom
HUHU
Kontaktujte nás

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Not readable? Change text. captcha txt

Začnite vyhľadávať napísaním slova a stlačením klávesu Enter