Katalóg plynových vzpier

.full-width-661ebea320dab { min-height:100px; padding:200px 0 10px; margin-bottom:0px; background-color:#3e3d3c; } #background-layer--661ebea320dab { background-image:url(https://plynovevzpery.sk/wp-content/uploads/2015/02/banner-odporucania.png); background-position:center top; background-repeat:no-repeat; ; } .full-width-661ebea320dab .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-661ebea320dab .mk-blog-view-all { background-color: #3e3d3c !important; }

Plynová vzpera je viacúčelový výrobok jednoduchého valcovitého tvaru s rôznymi variantmi uchytenia pracujúca ako plynová pružina s tlmiacim účinkom na základe stlačeného plynu (dusík) a náplni oleja. Napomáha, resp. uľahčuje, otváranie a zatváranie, vysúvanie alebo zasúvanie a zároveň aretáciu v krajnej polohe na to vhodných, prispôsobených, pohyblivých častí rôznych zariadení. Plynové vzpery sa používajú pri manipulácii s telesami, ako: zdvíhanie, spúšťanie, striedanie zdvihu a spúšťania, na vytvorenie sily pôsobiacej proti pohybu telies v rámci jedného pohybu medzi dvoma presne určenými koncovými bodmi a to kontrolovanou rýchlosťou.

Využitie plynových vzpier je početné a mnohostranné. Možnosť použitia je všestranná v strojárskom priemysle, v potravinárskom priemysle, stavebníctve, v nábytkárskom priemysle, v poľnohospodárstve, v údržbe, ale aj v súkromnom sektore pri rôznych úpravách a opravách. Plynové vzpery sú sortiment, ktorý sa vyskytuje prakticky v každom odvetví priemyslu, ale aj v domácnostiach. Výhoda použitia plynovej vzpery spočíva v jej vysokej životnosti, bezporuchovej a bezúdržbovej prevádzke a vysokej spoľahlivosti i pri extrémnych klimatických zmenách teploty.

Plynové vzpery sa vyrábajú s priemerom piestu 6mm, 8mm, 10mm alebo 14mm, čo závisí od tlaku, ktorým má daná vzpera disponovať, t.j. vzperu s menším priemerom piestu je možné tlakovať na nižšiu hodnotu tlaku ako vzperu s väčším priemerom piestu. Vzpery s rôznymi priemermi piestu sa ešte rozlišujú rôznymi dĺžkami a rôznymi zdvihmi. Pri špecifických požiadavkách zákazníka je po konzultácii s výrobcom možné vyrobiť  vzperu neštandardných rozmerov alebo z neštandardného materiálu.


 

Rozmerové a tlakové vlastnosti:

Všetky rozmery sú udávané v milimetroch /mm/, hodnoty tlaku a sily sú udávané v Newtonoch /N/.
Údaje o teplote sú udávané v Celziových stupňoch /°C/

Montážne podmienky:

 1. Plynové vzpery sa montujú obyčajne piestom nadol pri dodržaní minimálneho sklonu 15°.Vodorovnú montáž a montáž piestom nahor je potrebné vopred konzultovať.
 2. Plynové vzpery nesmú byť vystavené bočnému tlaku.
 3. Pri plynových vzperách s navarenými okami je potrebné na oske nechať vôľu 0,3 až 0,5 mm čo sa týka jej priemeru a vôľu 0,5 – 1 mm po oboch stranách oka.
 4. Je potrebné vyhnúť sa objednávaniu plynových vzpier naplnených maximálnym dovoleným tabuľkovým tlakom.
 5. Pri lakovaní je potrebné dokonale chrániť piest plynovej vzpery.
 6. V žiadnom prípade nepoužívajte pri čistení piestu rozpúšťadlá.

Upozornenia pre montáž plynových vzpier:

Ochraňujte piest pred pôsobením rozličných rázov a pred rozstrekom pri oblúkovom zváraní, pred iskrami vznikajúcimi pri brúsení, pred rozstrekom farby pri povrchovej úprave. Nikdy neupínajte piest do zveráka, ani do klieští bez použitia bezpečnostných čeľustí z olova, hliníka, alebo medi.

Podmienky použitia:

 • Počet zdvihov za minútu: max. 5. Pri väčšom počte zdvihov sa na nás obráťte telefonicky alebo mailom.
 • Doba zachovania pôvodných vlastností: priemerne 30.000 cyklov. Strata technických parametrov po tejto hranici zaťaženia: max 15%.
 • Prevádzková teplota: -30° až +80 °C.
 • Pomerná teplota: 20°C, odchýlka výsuvnej sily v závislosti od teploty: 1% na 3°C

Príklad pre výsuvnú silu F1 v hodnote 500 N:

pri 35°C – +5%  = 525 N

pri 16°C – -12% = 440 N

Skladovacie podmienky pred použitím plynovej vzpery:

Pri dobe skladovania maximálne 3 mesiace môžu byť plynové vzpery skladované vo vodorovnej polohe a to v uzatvorenej miestnosti pri izbovej teplote.

Pri dlhšej skladovacej dobe a v krajinách s teplým podnebím musia byť plynové vzpery skladované vo zvislej polohe, piestom smerom nadol.

Záruka:

 • jednoročná záruka od dátumu naplnenia plynovej vzpery. Príklad: 01/2007 = 1. kalendárny týždeň 2008,
 • aby mohla byť uznaná záruka napr. po farebnej povrchovej úprave, musí byť štítok s dátumom plnenia čitateľný.

Zneškodnenie plynových vzpier:

Plynové vzpery sa tlakujú tlakom od 20 do 180 bar. Pred ich zneškodnením musia ale zostať bez tlaku.

Pre vašu vlastnú bezpečnosť vás chceme požiadať, aby ste postupovali nasledovne:

 • zľahka upevnite plynovú vzperu do zveráka,
 • odpíľte piestnicu vo vzdialenosti 30 – 35 mm od jej okraja.

Pritom musíte dodržať nasledovné odporučenia:

 • pri práci použite ochranné okuliare
 • použite ručnú pílu
 • cez pílový list prehoďte pracovnú utierku
 • s pílením prestaňte, keď sa ozve zvuk charakteristický pre vyrovnanie tlakov
 • vypustenie plynu z plynovej vzpery je ukončené vtedy, keď môžete rukou voľne pohybovať piestom
HUHU
Kontaktujte nás

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Not readable? Change text. captcha txt

Začnite vyhľadávať napísaním slova a stlačením klávesu Enter