KATALOG PLYNOVÝCH PRUŽIN A VZPĚR

.full-width-66980fed218ab { min-height:100px; padding:200px 0 10px; margin-bottom:0px; background-color:#3e3d3c; } #background-layer--66980fed218ab { background-image:url(https://plynovevzpery.sk/wp-content/uploads/2015/02/banner-odporucania.png); background-position:center top; background-repeat:no-repeat; ; } .full-width-66980fed218ab .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-66980fed218ab .mk-blog-view-all { background-color: #3e3d3c !important; }

Plynová vzpěra je víceúčelový výrobek jednoduchého válcovitého tvaru s různými variantami uchycení, fungující jako plynová pružina s tlumicím účinkem na základě stlačeného plynu (dusík) a náplně oleje. Napomáhá, resp. ulehčuje otevírání a zavírání, vysouvání nebo zasouvání a zároveň aretaci v krajní poloze k tomu vhodných, přizpůsobených pohyblivých částí různých zařízení. Plynové vzpěry se používají při manipulaci s tělesy jako např. zvedání, spouštění, střídání zdvihu a spouštění, k vytvoření síly působící proti pohybu těles v rámci jednoho pohybu mezi dvěma přesně určenými koncovými body, a to kontrolovanou rychlostí.

Využití plynových vzpěr je četné a mnohostranné. Možnost použití je všestranná ve strojírenském průmyslu, v potravinářském průmyslu, ve stavebnictví, v nábytkářském průmyslu, v zemědělství, v údržbě, jakož i v soukromém sektoru při různých úpravách a opravách. Plynové vzpěry představují sortiment, který se vyskytuje prakticky v každém odvětví průmyslu, ale také v domácnostech. Výhoda použití plynové vzpěry spočívá v její dlouhé životnosti, bezporuchovém a bezúdržbovém provozu a vysoké spolehlivosti i při extrémních klimatických změnách teploty.

Plynové vzpěry se vyrábějí s pístem o průměru 6mm, 8mm, 10mm a 14mm, což závisí na tlaku, jímž má daná vzpěra disponovat, tzn., že vzpěru s menším průměrem pístu je možné tlakovat na nižší hodnotu tlaku než vzpěru s větším průměrem pístu. Vzpěry s různým průměrem pístu se dále odlišují různými délkami a různým zdvihem. Při specifických požadavcích zákazníka je po konzultaci s výrobcem možné vyrobit vzpěru nestandardních rozměrů nebo z nestandardního materiálu.


Rozměrové a tlakové vlastnosti:

Všechny rozměry jsou udávány v milimetrech /mm/, hodnoty tlaku a síly se uvádějí v Newtonech /N/.

Údaje o teplotě jsou udávány ve stupních Celsia /° C/

Montážní podmínky:

 1. Plynové vzpěry se montují obvykle pístem dolů při dodržení minimálního sklonu 15°.
 2. Vodorovnou montáž a montáž pístem vzhůru je potřeba předem konzultovat.
 3. Plynové vzpěry nesmí být vystaveny bočnímu tlaku.
 4. Při plynových vzpěrách s navařenými oky je potřeba na ose nechat vůli 0,3 až 0,5 mm, pokud jde o její průměr, a vůli 0,5 – 1 mm po obou stranách oka.
 5. Je třeba se vyhnout objednávání plynových vzpěr naplněných maximálním dovoleným tabulkovým tlakem.
 6. Při tlakování je nutné dokonale chránit píst plynové vzpěry.
 7. V žádném případě nepoužívejte při čištění pístu rozpouštědla.

Upozornění pro montáž plynových vzpěr:

Chraňte píst před vlivy různých rázů a před rozstřikem při obloukovém svařování, před jiskrami vznikajícími při broušení, před rozstřikem barvy při povrchové úpravě. Nikdy neupínejte píst do svěráku ani do kleští bez použití bezpečnostních čelistí z olova, hliníku nebo mědi.

Podmínky použití:

 • Počet zdvihů za minutu: max. 5. Při větším počtu zdvihů se na nás obraťte telefonicky nebo e-mailem.
 • Doba zachování původních vlastností: průměrně 30.000 cyklů. Ztráta technických parametrů po této hranici zatížení: max. 15 %.
 • Provozní teplota: -30° až +80° C.
 • Poměrná teplota: 20° C, odchylka výsuvné síly v závislosti na teplotě: 1 % na 3° C

Příklad pro výsuvnou sílu F1 v hodnotě 500 N:

při 35° C – +5 % = 525 N

při 16° C – -12 % = 440 N

Podmínky skladování před použitím plynové vzpěry:

Při době skladování maximálně 3 měsíce mohou být plynové vzpěry skladovány ve vodorovné poloze, a to v uzavřené místnosti při pokojové teplotě.

Při delší skladovací době a v zemích s teplým podnebím musí plynové vzpěry být skladovány ve svislé poloze, pístem směrem dolů.

Záruka:

 • jednoletá záruka od data naplnění plynové vzpěry. Příklad: 01/2007 = 1. kalendářní týden 2008,
 • aby mohla být uznána záruka např. po barevné povrchové úpravě, musí být štítek s datem plnění čitelný.

Likvidace plynových vzpěr:

Plynové vzpěry se tlakují tlakem od 20 do 180 bar. Před likvidací musí ale zůstat bez tlaku.

Pro vaši vlastní bezpečnost vás chceme požádat, abyste postupovali následovně:

 • zlehka upevněte plynovou vzpěru do svěráku,
 • odpilujte pístnici ve vzdálenosti 30 – 35 mm od jejího okraje.

Přitom musíte dodržet následující doporučení:

 • při práci použijte ochranné brýle
 • použijte ruční pilu
 • přes pilový list přehoďte pracovní utěrku
 • s pilováním přestaňte, když se ozve zvuk charakteristický pro vyrovnání tlaků
 • vypuštění plynu z plynové vzpěry je ukončeno tehdy, když můžete rukou volně pohybovat pístem.
HUHU
Kontaktujte nás

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search