Jak funguje proces tlakování plynových vzpěr?

Home / Nezaradené / Jak funguje proces tlakování plynových vzpěr?

Abychom měli jistotu, že námi dodané výrobky jsou co nejkvalitnější, plynové vzpěry se tlakují až u nás. Můžeme tak dohlédnout na to, aby každý zákazník dostal přesně takový produkt, jaký si objednal

Protože plynové vzpěry mají velký rozsah síly, na kterou mohou být natlakovány, je výhodné je tlakovat na míru pro každého zákazníka zvlášť. Vždyť například vzpěra s průměrem pístu 8 mm a délkou zdvihu od 60 mm do 160 mm může být natlakována silou v rozmezí od 50 N do 750 N. To je obrovské množství kombinací v rámci celého sortimentu. Přesto dokážeme dodat výrobek každému zákazníkovi přesně na míru.

Začíná to silou

Prvním krokem bývá určení síly tlaku vzpěry. Je to důležitý faktor, protože nesprávně určená síla tlaku ve vzpěře by mohla mít za následek snížení účinnosti vzpěry, případně nežádoucí chování.

Pro spolehlivé určení síly tlaku vzpěry je potřebné znát a určit následující parametry:

  • N – počet vzpěr, které budou potřebné k manipulaci s objektem,
  • RH – délka objektu (v metrech), s nímž se bude manipulovat,
  • m – hmotnost objektu (v kg), s nímž se bude manipulovat,
  • x2 – vzdálenost mezi bodem otáčení objektu a bodem na objektu, kde bude ukotvena vzpěra.

Síla tlaku vzpěry (F1) se potom vypočítá pomocí následujícího vzorce:

F1 = ((m x RH)/(2 x N x x2) + 5) x 9.81

Výsledná hodnota je vyjádřená v newtonech (N).

Je třeba určit i délku a průměr vzpěry

Podle potřebné síly tlaku vzpěry je potom možné určit vhodný průměr pístu. Například vzpěry s průměrem válce 6 mm a zdvihem 20 mm je možné natlakovat maximálně na hodnotu 250 N. Délku vzpěry/zdvihu si určuje zákazník podle svých potřeb.

Tlakování vzpěry

Po určení všech důležitých hodnot přichází na řadu samotné tlakování vzpěry. Prázdná plynová vzpěra se vloží do tlakové nádoby, která je součástí certifikovaného zařízení na plnění našich plynových vzpěr. Do tlakové nádoby se vžene dusík, který do plynové vzpěry následně vnikne jednosměrným ventilem (objem vniknutého dusíku je samozřejmě úměrný požadovanému tlaku už hotové natlakované plynové vzpěry).

Následně se testuje, zda má všechny potřebné vlastnosti. Přitom je třeba vzít v úvahu i speciální požadavky, například pracovní teplotu. Při odchylce o ±3 °C se síla uvnitř vzpěry změní o ±1 %. Navíc je třeba při tlakování myslet i na povolenou toleranci až do hodnoty 40 N.

Spolehněte se na nás

Tento proces v žádném případě není možné dělat svépomocí doma. Nejen proto, že je potřebné speciální nářadí, ale hlavně zkušenosti. My se věnujeme tlakování vzpěr už mnoho let, a proto víme, na co třeba myslet. Obraťte se proto na nás. Dodáme vám produkt nejvyšší kvality s vlastnostmi přesně podle vašich potřeb. Pokud si nejste jisti, poradíme s výběrem nejvhodnějšího modelu.

Recent Posts
Kontaktujte nás

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search

Plynové vzpery alebo kovové pružiny