Doporučení a Technické informace

.full-width-66980fdabc30c { min-height:100px; padding:200px 0 10px; margin-bottom:0px; background-color:#3e3d3c; } #background-layer--66980fdabc30c { background-image:url(https://plynovevzpery.sk/wp-content/uploads/2015/02/banner-odporucania.png); background-position:center top; background-repeat:no-repeat; ; } .full-width-66980fdabc30c .mk-fancy-title.pattern-style span, .full-width-66980fdabc30c .mk-blog-view-all { background-color: #3e3d3c !important; }

Rozměrové a tlakové vlastnosti

Všechny rozměry jsou udávány v milimetrech /mm/, hodnoty tlaku a síly se uvádějí v Newtonech /N/.
Údaje o teplotě jsou udávány ve stupních Celsia /° C/

Montážní podmínky

Plynové vzpěry se montují obvykle pístem dolů při dodržení minimálního sklonu 15°. Vodorovnou montáž a montáž pístem vzhůru je potřeba předem konzultovat.

 • plynové vzpěry nesmí být vystaveny bočnímu tlaku,
 • při plynových vzpěrách s navařenými oky je potřeba na ose nechat vůli 0,3 až 0,5 mm, pokud jde o její průměr, a vůli 0,5 – 1 mm po obou stranách oka,
 • je třeba se vyhnout objednávání plynových vzpěr naplněných maximálním dovoleným tabulkovým tlakem,
 • při tlakování je nutné dokonale chránit píst plynové vzpěry,
 • v žádném případě nepoužívejte při čištění pístu rozpouštědla.

Upozornění pro montáž plynových vzpěr

Chraňte píst před vlivy různých rázů a před rozstřikem při obloukovém svařování, před jiskrami vznikajícími při broušení, před rozstřikem barvy při povrchové úpravě. Nikdy neupínejte píst do svěráku ani do kleští bez použití bezpečnostních čelistí z olova, hliníku nebo mědi.

Podmínky použití

Počet zdvihů za minutu: max. 5. Při větším počtu zdvihů se na nás obraťte telefonicky nebo e-mailem.

 • doba zachování původních vlastností: průměrně 30.000 cyklů. Ztráta technických parametrů po této hranici zatížení: max. 15 %.
 • provozní teplota: -30° až +80° C.
 • poměrná teplota: 20° C, odchylka výsuvné síly v závislosti na teplotě: 1 % na 3° C

Příklad pro výsuvnou sílu F1 v hodnotě 500 N:
při 35° C – +5 % = 525 N
při 16° C – -12 % = 440 N

Podmínky skladování před použitím plynové vzpěry

 • při době skladování maximálně 3 měsíce mohou být plynové vzpěry skladovány ve vodorovné poloze, a to v uzavřené místnosti při pokojové teplotě,
 • při delší skladovací době a v zemích s teplým podnebím musí plynové vzpěry být skladovány ve svislé poloze, pístem směrem dolů,

Záruka

jednoletá záruka od data naplnění plynové vzpěry

Příklad:
01/2007 = 1. kalendářní týden 2008,
– aby mohla být uznána záruka např. po barevné povrchové úpravě, musí být štítek s datem plnění čitelný.

Likvidace plynových vzpěr

Plynové vzpěry se tlakují tlakem od 20 do 180 bar. Před likvidací musí ale zůstat bez tlaku

Pro vaši vlastní bezpečnost vás chceme požádat, abyste postupovali následovně:

 • zlehka upevněte plynovou vzpěru do svěráku,
 • odpilujte pístnici ve vzdálenosti 30 – 35 mm od jejího okraje.

Přitom musíte dodržet následující doporučení:

 • při práci použijte ochranné brýle,
 • použijte ruční pilu,
 • přes pilový list přehoďte pracovní utěrku,
 • s pilováním přestaňte, když se ozve zvuk charakteristický pro vyrovnání tlaků,
 • vypuštění plynu z plynové vzpěry je ukončeno tehdy, když můžete rukou volně pohybovat pístem.
HUHU
Kontaktujte nás

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search