Ako funguje proces tlakovania plynových vzpier?

Home / Nezaradené / Ako funguje proces tlakovania plynových vzpier?
| V kategórií Nezaradené

Aby sme mali istotu, že nami dodané výrobky sú čo najkvalitnejšie, plynové vzpery sa tlakujú až u nás. Môžeme tak dohliadnuť, aby každý zákazník dostal presne taký produkt, aký si objednal.

Keďže plynové vzpery majú veľký rozsah sily, na ktorú môžu byť natlakované, je výhodné to robiť na mieru pre každého zákazníka zvlášť. Veď napríklad vzpera s priemerom piestu 8 mm a dĺžkou zdvihu od 60 mm do 160 mm môže byť natlakovaná silou v rozmedzí od 50 N do 750 N. To je obrovské množstvo kombinácií naprieč sortimentom. Napriek tomu vieme dodať výrobok každému zákazníkovi presne na mieru.

Začína to silou

Prvým krokom býva určenie sily tlaku vzpery. Je to dôležitý faktor, keďže zle určená sila tlaku vo vzpere by mohla mať za následok zníženie účinnosti vzpery, prípadne neželané správanie.

Pre spoľahlivé určenie sily tlaku vzpery je potrebné vedieť a určiť nasledujúce parametre:

  • N – počet vzpier, ktoré budú potrebné na manipuláciu s objektom,
  • RH – dĺžka objektu (v metroch), s ktorým bude manipulované,
  • m – váha objektu (v kg), s ktorým bude manipulované,
  • x2 – vzdialenosť medzi bodom otáčania objektu a bodom na objekte, kde bude ukotvená vzpera.

Sila tlaku vzpery (F1) sa potom vypočíta pomocou nasledujúceho vzorca:

F1 = ((m x RH)/(2 x N x x2) + 5) x 9.81

Výsledná hodnota je vyjadrená v Newtonoch (N).

Treba určiť aj dĺžku a priemer vzpery

Podľa potrebnej sily tlaku vzpery je potom môžné určiť vhodný priemer piestu. Napríklad vzpery s priemerom valca 6 mm a zdvihom 20 mm je možné natlakovať maximálne na hodnotu 250 N. Dĺžku vzpery/zdvihu si určuje zákazník podľa svojich potrieb.

Tlakovanie vzpery

Po určení všetkých dôležitých hodnôt prichádza na rad samotné tlakovanie vzpery. Prázdna plynová vzpera sa vloží do tlakovej nádoby, ktorá je súčasťou certifikovaného zariadenia pre plnenie našich plynových vzpier. Do tlakovej nádoby sa vženie dusík, ktorý do plynovej vzpery následne vnikne jednosmerným ventilom (objem vniknutého dusíka je, samozrejme, úmerný požadovanému tlaku už hotovej natlakovanej plynovej vzpery).

Následne sa testuje, či má všetky potrebné vlastnosti. Pri tom treba brať do úvahy aj špeciálne požiadavky, napríklad pracovnú teplotu. Pri odchýlke o ±3 °C sa sila vo vnútri vzpery zmení o ±1 %. Navyše treba pri tlakovaní myslieť aj na povolenú toleranciu až do hodnoty 40 N.

Spoľahnite sa na nás

Tento proces v žiadnom prípade nie je možné robiť svojpomocne doma. Nielen preto, že je potrebné špeciálne náradie, ale hlavne skúsenosti. My sa venujeme tlakovaniu vzpier už mnoho rokov a preto vieme, na čo myslieť. Obráťte sa preto na nás. Dodáme vám produkt najvyššej kvality s vlastnosťami presne podľa vašich potrieb. Ak si nie ste istí, poradíme aj s výberom najvhodnejšieho modelu.

Najnovšie príspevky
Kontaktujte nás

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

Not readable? Change text. captcha txt

Začnite vyhľadávať napísaním slova a stlačením klávesu Enter

Plynové vzpery alebo kovové pružiny